Franchise

Bli din egen sjef? Start en Pizzabaker!

Pizzabakeren er den raskest voksende pizzakjeden i landet. Vi er nesten 100 pizzabakerier fra Tromsø i nord til Fredrikstad i øst, og flere skal vi bli. Ambisjonen er å bli ledende på take-away pizza i Norden. Virksomheten er basert på at kundene enten henter pizzaen selv eller får den tilkjørt. Mottakelsen i markedet har vært fantastisk – i 2011 bakte og leverte vi nærmere 2,5 millioner pizzaer. Markedet har skjønt at pizzaen vår smaker mer enn den koster.

Hva er franchise?
Franchise er et kontinuerlig, langsiktig, samarbeid hvor eier av et konsept(franchisegiver) gir lisens for franchisetaker til å drive sin egen virksomhet basert på franchisegivers merkevare. Virksomheten finansieres, eies og drives av franchisetaker som da også tar både hele risikoen og hele gevinsten. Som kompensasjon for dette tar franchisegiver en royalty som kalles franchiseavgift.

Franchisetaker i Pizzabakeren
Det er enkelt å starte en Pizzabaker. Du får tilgang til et utprøvet og komplett forretningskonsept bestående av bl.a. produkt, driftssystemer, markedsførings- og innkjøpsopplegg samt råd og veiledning med hensyn til organisering av virksomheten, opplæring, ledelse og salgsopplegg. Det kreves i utgangspunktet ingen forkunnskaper da full opplæring vil bli gitt før start. Vi forutsetter at du bruker din lokalkunnskap til å skaffe lokaler med en beliggenhet som passer for Pizzabakeren, men vi er selvsagt med og kvalitetssikrer dette før du inngår leieavtale med huseier. Markedsområdet for bakeriet bør bestå av minst 8000 mennesker innenfor en radius på 5 km.

Hva krever vi?
Du må ha stor stå-på-vilje og helst delta aktivt i den daglige driften. Vi forventer at du er opptatt av å lære deg vårt konsept og bestrebe deg i å overholde de retningslinjer/krav som er gitt. Du må være 100% lojal og forstå at konseptet ikke skal forandres, men derimot forbedres. Det stilles ikke krav til egenkapital utover det minimumsbeløp som kreves for å stifte ditt eget aksjeselskap. Imidlertid forventer vi at du kan fremlegge bekreftelse på at du er i stand til å finansiere det investeringsbehov som er nødvendig for å etablere et Pizzabakeren bakeri. Dette vil vanligvis ligge i området fra kr 600.000 til kr 1.200.000 litt avhengig av lokalets beskaffenhet. Men den aller første investeringen er en tur til Stavanger der vi snakker nærmere om hva du kan forvente deg som Pizzabaker.

Hva kan du forvente?
I Pizzabakeren er vi opptatt av å skape et best mulig grunnlag for at alle franchisetakere skal kunne få positive resultater i egen virksomhet. Med basis i de erfaringer vi har gjort kan vi med en viss sikkerhet forutse hvilken mulighet konkrete beliggenheter har. Resultatene kommer gjennom hardt arbeid og selvsagt ikke av seg selv, men noen fakta fra året 2006 kan kanskje gi deg en indikasjon på hva du kan forvente deg :

  • Nesten 50% av bakeriene etablert i 2006 tjente penger i etableringsåret.
  • Samtlige bakerier tjente penger etter å ha vært i drift i 2 år eller mer.
  • Organisk vekst(vekst i omsetning på sammenlignbare bakerier) var i 2006 på hele 15,79%.

Veien videre...
Hvis du fortsatt er interessert er neste steg å investere i en tur til Pizzabakerens hovedkontor i Sandnes. Dette er nødvendig for at vi forhåpentligvis skal få litt kunnskap om deg og dine ambisjoner samtidig med at du får en fullstendig gjennomgang av konseptet Pizzabakeren. Det er svært viktig at kunnskapen og forståelsen av konseptet er så høy som mulig før du starter jakten på egnede lokaler for din egen virksomhet.

Kontaktpersoner:
William Gulliksen: tlf. 907 47 009
[email protected]

Conny Rydh: tlf. 400 34 389
[email protected]

Jan Henrik Jelsa: tlf. 906 04 290
[email protected]

 
Finn din Pizzabaker