Sum å betale: kr 0,00
Herav mva: kr 0,00

Husk å betale for å fullføre bestillingen.

Åpenhetsloven

Vår redegjørelse etter Åpenhetsloven

Pizzabakeren Invest AS sin målsetting er at alle mennesker som leverer innsatsfaktorer til vår virksomhet skal ha gode liv, lønn til å leve av og vi skal bidra til å aktivt ta vare på miljøet. Pizzabakeren Invest AS har startet med kartleggingsarbeidet og vi vil informere på denne siden om progresjon, fremgang og status. Åpenhetsloven skal fremme virksomhetens respekt for menneskerettigheter og anstendige forhold, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon ifølge Forbrukertilsynet.

Som kunde hos Pizzabakeren skal du være trygg på at vår virksomhet ivaretar alle lovkrav og regler. Vi skal hver dag jobbe med å etterleve våre interne verdier som er Rett frem, Ekte vare og Godt humør.

Pizzabakeren Invest AS er et datterselskap av PB Industrier AS. Pizzabakeren Invest AS er franchisegiver til over 200 bakerier/franchisetakere i Norge. Bakeriene er representert i alle Norges fylker. Administrasjonen og forretningslinjene rapporterer til Daglig Leder i Pizzabakeren Invest AS som igjen rapporterer til styret. Styret består av 3 styremedlemmer i tillegg til styreleder. Samtlige styremedlemmer er eiere i selskapet. Hovedkontoret ligger i Luramyrveien 65 4313 Sandnes.

Pizzabakeren er et Takeaway konsept der hovedproduktet er nybakt pizza hver dag med hovedsakelig ferske norske råvarer til gunstige priser. I tillegg selges det mineralvann, is, dressing og annet tilbehør. Pizzabakeren sine bakerier får alle sine varer levert gjennom vår egen grossist Norsk Storkjøkken Engros AS som ligger i Flekkefjord.

Størstedelen av både produktleverandører og tjenesteleverandører er norske selskaper og aktsomhetsvurderingen vår innebærer i utgangspunktet begrenset risiko for negative konsekvenser. Størst risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter finner vi nok hos våre utenlandske leverandører selv om vi også her ser risikoen som lav ut fra vårt produktspekter. Pizzabakeren Invest AS kartlegger sine leverandører og forretningsforbindelser og foretar løpende vurderinger knyttet til risiko som gjelder grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, bærekraft og miljø.

Pizzabakeren Invest AS har opprettet et konfidensielt rapporteringssystem for våre medarbeidere gjennom en egen postmail som overvåkes 24/7. Vi skal etterleve FN’s konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FN’s konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILO’s kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Mange av våre over 3000 medarbeidere er av ung alder og flere av disse har Pizzabakeren som sin første arbeidsgiver. Dette gir oss et ekstra ansvar for å sikre at alle våre gode medarbeidere har et anstendig arbeidsforhold.

Arbeidskontraktene er nylig oppgradert og godkjent av Arbeidstilsynet. Vi forholder oss til og skal etterleve lovverket som regulerer Norsk arbeidsliv og da spesielt Arbeidsmiljøloven og Ferieloven. Pizzabakeren Invest AS kartlegger også sine franchisetakere og foretar løpende vurderinger knyttet til risiko som gjelder grunnleggende menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold og miljø. Vi har også definerte sanksjonsmuligheter ved brudd. Aktsomhetsvurderingen vår innebærer i utgangspunktet begrenset risiko for negative konsekvenser.

Vi jobber nå med å kartlegge våre leverandører og samarbeidspartnere. Eventuelle funn og tiltak vil bli samlet i en rapport som fra 30. juni skal ligge til rette for innsyn. Kontaktskjema

 

Ernst Kåre Dybing

Daglig Leder

Pizzabakeren Invest AS