Sum å betale: kr 0,00
Herav mva: kr 0,00

Husk å betale for å fullføre bestillingen.

Personvern

Pizzabakeren respekterer dine krav til personvern
Vi i Pizzabakeren setter stor pris på din bestilling på telefon eller på vår nettside www.pizzabakeren.no. Vi gjør oppmerksom på at vi følger alle gjeldende lover og forskrifter for behandling av kundeopplysninger. Du skal føle deg trygg når du handler hos oss. Din personlige informasjon er beskyttet av personopplysningsloven og Pizzabakeren er som behandlingsansvarlig forpliktet til å behandle denne informasjonen på en sikker måte.

Det er fullt mulig å besøke vår hjemmeside pizzabakeren.no uten at du må gi fra deg noen opplysninger om deg selv. Det er først når du ønsker å kjøpe varer at vi trenger informasjon for å kunne levere tjenesten du ber om. Denne erklæringen om vår personvernpolicy gir deg informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi behandler de opplysningene og hvilke opplysninger vi lagrer. Erklæringen er gjeldende enten du ringer inn din bestilling eller bestiller på vår hjemmeside pizzabakeren.no

Hva er personvern?
Personvernet skal beskytte mot misbruk av personopplysninger. Behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Denne loven skal verne privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. For mer informasjon om personvern, se www.datatilsynet.no .
 
Hvilke personopplysninger ber vi om?
Ved bestilling via telefon tar vi inn opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gi deg best mulig service enten ved henting eller levering av pizza. Dette inkluderer navn, telefonnummer, leveringsadresse, betalingsmåte (kort, kontant), innhold i bestilling samt pris på bestilling.

Ved bestilling på vår hjemmeside www.pizzabakeren.no trenger vi også informasjon om ditt kortnummer. Denne informasjonen hentes inn av Dibs og lagres ikke av Pizzabakeren.

Dersom du registrerer deg, lagrer vi dine kjøp for at du enkelt kan ha oversikten over kjøpene dine.

For våre bedriftskunder som benytter seg av fakturabetaling vil vi ta imot bedriftsnavn, organisasjonsnummer, navn på kontaktperson, telefonnummer kontaktperson/bedrift, e-post til kontaktperson/bedrift, fakturaadresse med eventuelle merknader samt eventuelt passord. Det vil det bli gjennomført kredittvurderinger via Bisnode. Når du bestiller trenger vi ditt kundenummer og eventuelt passord.
 
Hvordan brukes personopplysningene?
Som det kommer frem av beskrivelsen ovenfor brukes personopplysningene først og fremst for å kunne yte service i kundeforholdet. Skulle du være så uheldig at det var noe galt med din bestilling, vil vi, dersom du tar kontakt med oss, finne tilbake til din bestilling. Personopplysninger blir også brukt til å sikre at du som kunde får riktig bestilling til riktig tid. Hvis du registrerer deg og dermed blir lojalitetskunde på nett, vil e-post adressen din og mobilnummeret ditt kunne bli brukt til utsendelse av kundeundersøkelser for Pizzabakeren.
 
Leverer vi ut opplysningene som er registrert om deg?
Opplysningene vi samler inn, blir ikke under noen omstendigheter utlevert til andre organisasjoner eller virksomheter.
 
Innsynsrett og rett til korrigering og/eller sletting?
Det er viktig for oss at du som kunde til enhver tid har tilgang til og muligheten til å endre dine personopplysninger. For oss betyr dette at dine personopplysninger blir korrekte og fullstendige slik at vi hele tiden kan yte deg best mulig service. For deg betyr det at du til enhver tid har oversikt over hva vi har lagret.

Andre rettigheter
Har du gitt samtykke til behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke dette tilbake. Vi vil da uten ugrunnet opphold slette opplysningene, med mindre et annet grunnlag gir oss rett til å behandle opplysningene videre.

Du har videre rett til å anmode Pizzabakeren om begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder deg, eller til å protestere mot behandlingen. Du har også rett til dataportabilitet, som gir deg en rett til å motta personopplysninger om deg selv og å overføre nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig.

Rettighetene kan påberopes ved å kontakte oss på samme epostadresse som nevnt under. Ønsker du å endre eller få innsyn i informasjon vi har registrert kan du gjøre dette på din profil på pizzabakeren.no. Ønsker du å slette din konto/profil hos oss og på den måte å få slettet alle personopplysningene dine fra vårt register, tar du kontakt med vårt kundesenter på mail [email protected] 

Dersom du mener at personopplysningene er blitt behandlet i strid med personopplysningsloven, setter vi pris på om du tar kontakt med oss først. Du kan du forøvrig også klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.no

Rettslig grunnlag og formål for behandlingen av personopplysning

Behandling Formål Rettslig grunnlag
Bestilling av pizza gjennom nettside eller ved telefon Å muliggjøre salg og levering av pizza til kunder Ved bestilling av pizza som privatperson, behandler vi opplysninger om deg for å inngå og oppfylle en avtale med deg, jf. personvernforordningen («GDPR») artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Dersom det er en bedrift eller en organisasjon som bestiller pizza, behandles personopplysningene i medhold av berettigede interesser, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi vurderer at interessen av å levere pizza og tilby våre tjenester som tungtveiende, berettigede interesser.
Utsending av nyhetsbrev til personer som melder seg på disse. Informere interessenter om nye tilbud, informasjon om Pizzabakeren eller annet relevant materiale. Samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a.
Bruk av cookies Å forbedre kundeopplevelsen ved bruk av våre nettsider. Basert på berettigede interesser, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi anser at muligheten for å tilby deg en bedre kundeopplevelse er vår tungtveiende, berettiget interesse. Du samtykker også til bruk av cookies gjennom innstillingen i din nettleser, jf. ekomloven § 2-7b.  Se for øvrig vårt cookie-policy ved å klikke på link under.
Opprettelse av kundeprofil. Gi kunder muligheter til å opprette kundeprofiler, som forenkler bestilling og gir kunder bedre oversikt over våre tjenester og tidligere leveranser. Ved opprettelse av kundeprofil, vil du selv i stor grad være behandlingsansvarlig. Pizzabakerens grunnlag for behandling er berettigede interesser, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Berettigede interesser er å forenkle kjøpsprosessen og tilby oversikt for kunder.
Utsending av kundeundersøkelser hvis du oppretter profil. Å få tilbakemeldinger fra kunder som gir grunnlag for å forbedre tjenester, service og varer. Berettigede interesser, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi anser vår berettigede interesse å være å få tilbakemeldinger som gir Pizzabakeren mulighet til å forbedre tjenester og tilby kunder et stadig bedre tilbud.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
Dine personopplysninger lagres så lenge din profil er aktiv. For tjenester som ikke er knyttet til profil lagrer vi opplysningene så lenge det er nødvendig for å realisere formålet, eller for å oppfylle krav i lov eller forskrift.

Bruk av cookies